โพลชี้ ‘4 ปีรัฐบาล คสช.’ ผิดหวังเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นปชช. 1,346 คน ‘4 ปีรัฐบาล คสช.’ ส่วนใหญ่ว่าดีที่ไม่มีการชุมนุมประท้วง แต่ผิดหวังเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น สินค้าแพง ฝากให้มีการจัดเลือกตั้งโดยเร็ว คะแนนเต็ม 10 ให้ 5.42 คะแนน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจากจะครบรอบ 4 ปี การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งคาดว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานรัฐบาล คสช. จากหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้า เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 1,346 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.61 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ อันดับ 1.บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง 56.45% อันดับ 2.การใช้กฎหมายเด็ดขาด เช่น ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 30.88% อันดับ 3.จัดระเบียบพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ป่าไม้ 24.65% อันดับ 4.พัฒนาระบบคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 18.20% อันดับ 5.ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพิ่มเบี้ยยังชีพ ขึ้นค่าแรง 17.05%

2. สิ่งที่ประชาชน “ผิดหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ อันดับ 1.เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น สินค้าแพง ประชาชนเดือดร้อน 41.78% อันดับ 2.มีการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ 34.22% อันดับ 3.แก้ไขปัญหาล่าช้า ทำงานช้า 19.66% อันดับ 4.ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม เช่น การใช้มาตรา 44  15.31% อันดับ 5.    ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 13.23%
                                                                                 
3. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาล คสช. ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้า คือ อันดับ 1.จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว หาแนวทางป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง 32.02% อันดับ 2.ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 27.23% อันดับ 3.แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 23.91% อันดับ 4.แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 15.38% อันดับ 5.ใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ไม่แทรกแซง 11.23%

4. คะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้รัฐบาล คสช. 5.42 คะแนน