มงคลกิตติ์ขอบคุณฝ่ายค้านให้โอกาสประเดิมซักฟอกรัฐบาล 3 ประเด็น

ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายรัฐบาลว่าขอขอบคุณฝ่ายค้านที่สละเวลาให้กับตนเองในฐานะฝ่ายค้านอิสระ ซึ่งจะอภิปราย 3 ประเด็น คือการถวายสัตย์ฯไม่ครบของนายกรัฐมนตรี , ที่มาที่ไปของงบประมาณที่จะนำมาซื้อเครื่องบินของการบินไทย ซึ่งจะเข้าคณะรัฐมนตรีในอาทิตย์หน้ แต่ประเด็นนี้ไม่ได้มีบรรจุไว้ในการแถลงต่อรัฐสภา

และ นโยบายปราบปรามการทุจริตของข้าราชการระดับสูง ที่นำเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องโยกย้ายบุคคลที่คาดว่าจะมีความผิดไปอยู่ในหน่วยงานที่ไม่สามารถแทรกแซงการตรวจสอบได้ หน่วยงานราชการจะต้องมีบรรทัดฐานที่ชัดเจน พร้อมกันนี้ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า วันนี้ในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอบคุณนายชวน หลีกภัย ที่ถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหาร วันนี้ขอให้ทุกคนรอฟังในตนพูดในสภาด้วย ซึ่งตนจะเป็น 1 ใน 15 คนของฝ่ายค้าน